HomeNewsHoe WorkLifeSpaces al in een eerste gesprek tot...

Hoe WorkLifeSpaces al in een eerste gesprek tot een kostenindicatie komt.

Hoe WorkLifeSpaces al in een eerste gesprek tot een kostenindicatie komt.

Het is iets dat onze opdrachtgevers graag snel willen weten wanneer ze een nieuw pand gaan inrichten: wat gaat dat kosten?

Dat is uiteraard van heel veel factoren afhankelijk. Het lijkt welhaast koffiedik kijken. Toch kan ik dankzij mijn jarenlange ervaring in een eerste gesprek meestal een behoorlijk nauwkeurige inschatting maken.

WorkLifeSpaces is gespecialiseerd in een projectmatige aanpak waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten. In dat eerste gesprek neem ik de tijd om al zoveel mogelijk de essentiële informatie aan bod te laten komen. Ik bespreek het type gebouw, de organisatie, het aantal medewerkers, het ambitieniveau en de eisen aan het gebruik. Ook vraag ik door over duurzaamheid en technische installaties.

Zo ontstaat er al een vrij helder beeld.

Uitgangspunten bij het design.

Aan tafel leg ik uit dat al bij het Design keuzes gemaakt kunnen worden die invloed hebben op het realisatie budget. Ik vertel over onze aanpak waarin veel aandacht is voor ontwerp, transparante informatie, tijdsbewaking en kwaliteit. Door goede uitleg en door goed te luisteren krijgt men een idee van hoe de hazen lopen en inzicht in specifieke valkuilen en aanvliegroutes. Daarom heb ik ook altijd graag de beslisser aan tafel.

Zo kan ik tijdens het gesprek een schatting per vierkante meter schetsen, en aangeven welke aspecten voor besparingen zorgen of aanvullend budget nodig hebben.

Leuke gesprekken.

Bijna altijd zijn dit hele leuke gesprekken waarin enthousiasme opborrelt en vertrouwen ontstaat. De potentiële opdrachtgever is dan al een stuk wijzer.

De volgende stap is dan een uitgebreider vervolggesprek waarin we echt alles doornemen waarop ons projectvoorstel gebaseerd is. Ik vind het altijd een leuk traject; het zijn opwindende weken waarin mensen een goed gevoel krijgen en nieuwe verbindingen gelegd worden.

Een ander keer zal ik eens bloggen over hoe precies wij projecten aanvliegen.

Wil je ook weten wat WorkLifeSpaces voor jouw organisatie kan betekenen? Bel dan met Arno Timmermans 06-57799157.